Odstąpienie od umowy

 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), Klient zawierając umowę na odległość może odstąpić od niej bez podania przyczyny, w terminie 10 dni licząc od daty dostarczenia przesyłki. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze sprzedającym! Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, a do przesyłki należy dołączyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej.  Towar powinien wrócić w niezmienionym stanie, bez śladów użytkowania, w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, wraz z paragonem lub kopią faktury.
Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane konto w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi!
Przepisy te nie dotyczą przedmiotów, które odbierane i opłacane były osobiście przez Kupującego w siedzibie firmy AXER SPORT Sp.z o.o. Sp. komandytowa (patrz pkt. 4 regulaminu)!

pixel